Private Property - Access Forbidden

oktober 2021

TODO

FIGURE /home/interakt/dev.jaka.org/ || img/2021/private-property-access-forbidden.jpeg

Private Property - Access Forbidden je krajše delo e-literature (v angleščini). Dogaja se leta 2026, v svetovni ureditvi, kjer je vse privatizirano.

Obiskovalec dela s klikom na izbrano lokacijo izve podatke o lastništvu in kakšne so njegove omejitve dostopa.

» Odpri spletno delo