Neklikljivi URL-ji

maj 2002

Zbirka naključno najdenih URL naslovov v javnem prostoru, izven interneta. S treh potovanj, daljšega po Turčiji in dveh krajših, v Zagreb in Koper.

» Odpri spletno delo