Aberration

december 1998

TODO

FIGURE /home/interakt/dev.jaka.org/ || img/projekti/1998/aberration-300pxw.png

Zbirka večih jezikovnih ali jezikovno-likovnih del, ki jih povezuje možnost 'aberacije' — manjšega pomenskega (ali likovnega) odklona od izvornega stanja. Del vsebin omogoča interakcijo.

V angleščini.

» Odpri spletno delo